WIFI DATA resized   DATALOGERI / WIFI

Dozvoljava nadzor i praćenje raznih fizikalnih parametara kao što su:

 • Temperatura (NTC, Pt100, Pt1000, više kanala)
 • Relativna vlaga
 • Atmosferski, barometarski i diferencijalni tlak
 • Svjetlost (lux) i UV zračenje
 • CO
 • CO2
 • UV (UVA, UVB, UVC)
 • Količina oborina
 • Solarno zračenje (Piranometar)
 • Vlaga i temperatura zemlje
 • Vlažnost lišća
 • WBGT=WBGT indeks

te ostale parametre preko osjetnika sa strujnim ili naponskim izlazima

 

 

Rezultati 1 - 18 od 66
Stranica 1 od 4

DATALOGERI / WIFI

DeltaOhm HD 35ED 1N TC, 17P TC, 1N/2 TC

Bežični data logeri za unutarnju...

DeltaOhm HD 35EDW 1N TV, 1N TVI

Bežični data logeri u vodootpornom...

DeltaOhm LP PYRA 05 - LP PYRA 06, albedometar

Uređaji za mjerenje reflektiranog...

DeltaOhm HD 35ED 14bN TC, 14bN TV, 14bN TVI

Bežični data logeri za unutarnju...

DeltaOhm HD 35EDW WBGT

Bežični data logeri u vodootpornom...

DeltaOhm HD 35EDM...TC

Bežični data logeri u vodootpornom...

DeltaOhm HD 35AP, bazna jedinica WIFI sustava

DeltaOhm HD 35AP, bazna stanica u WIFI...

DeltaOhm LP NET 14, net radiometar

Uređaj za mjerenje neto zračenja

Stranica 1 od 4