Članci

MIKROKLIMA / WBGT

 

Mjerenje mikroklime se vrši u proizvodnim pogonima toplotnih i rashladnih uređaja, inženjerskim i projektnim biroima, farmaceutskim laboratorijama, sistemima održavanja u industriji, bolnicama i klinikama.
Na osnovu rezultata dobivenih testiranjem mikroklime mogu se poboljšati i unaprijediti klimatski uvjetii u zatvorenoj životnoj ili radnoj sredini. Analizom rezultata mjerenja temperature, tlaka, vlage, protoka zraka, struje i napona može se osigurati funkcionalna strategija pri stvaranju zdravije životne i produktivnije radne atmosfere.

Aparati za mjerenje mikroklime su:

 • Instrumenti za mjerenje parametara mikroklime (tlaka, temperature, vlage, brzine strujanja zraka, volumenskog protoka zraka i tahometrije
 • Data logeri za temperaturu, vlagu, svjetlost, struju i napon
 • Mjerni pretvarači (transmiteri) tlaka, temperature, vlage, brzine strujanja i volumenskog protoka zraka

Brojni faktori utječu na ljudski komfor, ovdje navodimo najvažnije:

 • količina štetnih čestica u zraku
 • miris prostorije
 • vlažnost zraka
 • temperatura zraka
 • temperatura okolnih predmeta
 • čujni zvuk
 • električni faktori poput električnih polja i iona
 • boja i svjetlost

Povoljna vlažnost zraka nije važna samo za zdravlje ljudi već i za mnoge proizvodne procese, npr. u drvnoj, tekstilnoj, prehrambenoj, duhanskoj, kožnoj, papirnoj industriji, tiskarama, gljivarstvu, staklenicima, hladnjačama, vinskim podrumima, siranama kao i u muzejima, galerijama, depoima, raznim skladištima, itd.

Neke od približno potrebnih vrijednosti rel. vlage su: stambeni i uredski prostori 45-50%, tekstil 85%, koža 75%, biblioteke i muzeji 50%, gljive 85%, sir 95%, meso i riba 95%, tiskare 60%, spremišta voće 95%, plastika 65%, čaj 65%, duhan 88%, keramika 90%....

Referentna regulativa:

ISO 7243: Topla okruženja. Procjena toplinskog stresa mna radnog čovjeka, baziran na WBGT indexu (wet bulb globe Thermometer)(temperatura vlažnog termometra sfere).
ISO 8996: Ergonomija toplinskog okoliša. Određivanje metabolizma.
ISO 7726: Ergonomija toplinskog okoliša– Instrumenti za mjerenje fizikalnih veličina
ISO 7730: Umjerena okruženja. Utvrđivanje PMV (vrednuje razinu (ne)ugode, predviđa subjektivno ocjenjivanje ugodnosti boravka u okolišu od strane grupe ljudi) i PPD indeksa (predviđa postotak nezadovoljnih osoba) i specificiranje termalnog komfora.

Talijanska kompanija Delta Ohm, koju na našem tržištu zastupa "TOKAMAK Mjerna Tehnika", dizajnira i proizvodi instrumente za ispitivanje eksploatiranog zraka i instrumente za nadzor i kontroliranje klimatskih uvjeta u industrijama i pogonima. Njihovo dugogodišnje prisustvo na tržištu, osiguralo im je tehnološka znanja koja realiziraju u skladu sa zahtjevima svojih klijenata.